Tjänster

Våra tjänster

Digitalisering

Vad betyder det egentligen? Många pratar om digitalisering, men få verkar kunna det. För oss innebär det att vi kan rationalisera bort tidsödande rutinarbete. Det sker genom att moderna ekonomisystem skannar kund- och leverantörsfakturor, hanterar in- och utbetalningar från bankkontot, förenklad kvittohantering, samt att du kan följa verksamheten via molntjänster, t ex via en app i mobilen eller via datorn. Det innebär mindre pappersarbete för dig och för oss, vilket alla tjänar på.

Redovisning

Vi är specialister på redovisning och är auktoriserade redovisningskonsulter. Det innebär att du kan känna dig trygg med att vi sköter din verksamhet professionellt.  En korrekt redovisning är inte bara ett lagkrav. Den utgör också ett viktigt underlag för ägare och ledning för att utvärdera hur företaget går. Företagets redovisning är ett utmärkt instrument för att förstå hur verksamheten fungerar, och ett bra underlag för att genomföra förbättringar.

Affärsjuridik

Det är klokt att ta råd när det gäller förvärvsavtal, hyresfrågor, avtalstvister eller personalfrågor. Det går ofta att spara pengar om man gör rätt från början eftersom man då slipper göra onödiga misstag. Ta hjälp av vår omfattande kompetens inom affärsjuridik.  Vi kan hjälpa till med de vanligast förekommande frågorna, och behöver du specialistråd så kopplar vi in någon som har specialkompetens.

Lönehantering och personal​

Löne- och personalfrågor är styrda av komplexa regelverk som kan vara svåra att förstå sig på. Det innebär att det kan få stora konsekvenser att göra fel. Vi kan hjälpa till med allt som har med personal att göra. Kanske vill du bara ha hjälp med att upprätta lönerna för din personal, kanske har du frågor om löneväxling eller pension. Vill du ha hjälp med all löpande personaladministration i din verksamhet, så ordnar vi det också.

Konsultation

Som auktoriserade redovisningskonsulter med många års operativ erfarenhet av företagande, har vi bra möjligheter att ge tips om hur du bäst ska hantera din verksamhet. Vi kan ge förslag på rationaliseringar och förbättringar i den dagliga verksamheten. Vi kan också hjälpa till med skattefrågor, samt se till att du betalar rätt skatt och inte får oväntade överraskningar. Behöver du hjälp med andra frågor inom ekonomi, avtal eller företagande i allmänhet så kan vi hjälpa till med det också.

Skatterådgivning

Låt oss hjälpa dig med skattefrågorna och deklarationerna så slipper du oroa dig för felaktigt redovisad skatt och risken för skattetillägg. Det är viktigt att planera sin verksamhet, så att t ex de möjligheter att mildra beskattningen av företagets vinstmedel som finns kan utnyttjas korrekt. Vi hjälper dig också med din privata deklaration om du vill, samt med att maximera dina möjligheter till att ta utdelning från verksamheten, samt med övrig skatteplanering.

Kapitalanskaffning

Ibland krävs nytt kapital för investeringar, förvärv eller för att förbättra likviditeten. Banken kommer då begära information om din verksamhet för att utföra riskbedömningar, samt en budget och en framtidsprognos. Som auktoriserad byrå med erfarenhet i att skapa affärsplaner och riskanalyser, har vi ett gott rykte hos kreditgivare, vilket ökar chansen för lån.

Bolagsbildning

Det är viktigt att välja rätt bolagsform utifrån ens egna förutsättningar och behov. Vi har lång operativ erfarenhet av olika bolagsformer, så vi kan ge dig råd om vad du borde välja med hänsyn till dina personliga förutsättningar och skattesituation. Vill du ha hjälp med bolagsbildningen eller med kontakterna med Bolagsverket, så ordnar vi naturligtvis det.

Likvidation

Vill du avveckla ditt bolag i stället för att sälja det så hjälper vi till med det också. Det kan vara en lite omständlig procedur som kräver erfarenhet. Vi har stor erfarenhet av likvidationsarbete och är utsedda av Bolagsverket till likvidator.

Hjälp på plats?

Behöver du hjälp med det löpande på kontoret? Kanske behöver du tillfällig förstärkning, eller en mer permanent resurs i din verksamhet. Vi kommer till dig och hjälper till om du vill. Då kan vi också se över befintliga rutiner, samt komma med förslag till förbättringar i arbetet. Vi har all erfarenhet du behöver.

Priser

Tycker du detta låter intressant, men funderar över vad det kostar? Inga problem. Vi kan offerera fastpris om du vill. Eller vill du bli debiterad per timme? Det är inte dyrt. Att göra rätt från början kan spara mycket tid och pengar. Låt oss gå igenom dina behov så kommer vi säkert överens.

Ett personligt möte?

Bästa sättet för oss att förstå vad du behöver hjälp med, och förklara vad vi kan hjälpa till med är ett personligt möte. Det behöver ofta inte ta längre tid än 30 minuter.

Vi lovar att det är värt besväret.

Digitalisering

Vad betyder det egentligen?
Många pratar om digitalisering, men få verkar kunna det. För oss innebär det att vi kan rationalisera bort tidsödande rutinarbete. Det sker genom att moderna ekonomisystem skannar kund- och leverantörsfakturor, hanterar in- och utbetalningar från bankkontot, förenklad kvittohantering, samt att du kan följa verksamheten via molntjänster, t ex via en app i mobilen eller via datorn. Det innebär mindre pappersarbete för dig och för oss, vilket alla tjänar på.

Redovisning

Vi är specialister på redovisning och är auktoriserade redovisningskonsulter. Det innebär att du kan känna dig trygg med att vi sköter din verksamhet professionellt. 
En korrekt redovisning är inte bara ett lagkrav. Den utgör också ett viktigt underlag för ägare och ledning för att utvärdera hur företaget går. Företagets redovisning är ett utmärkt instrument för att förstå hur verksamheten fungerar, och ett bra underlag för att genomföra förbättringar.
Vi kan hjälpa dig att spara tid och pengar genom att tolka den information redovisningen ger. Vill du vara säker på att din redovisning är korrekt och följer lagar och regler, vänd dig till oss med förtroende.

Affärsjuridik

Ibland kan man behöva hjälp med juridiska frågor. Det är klokt att ta råd när det gäller förvärvsavtal, hyresfrågor, avtalstvister eller personalfrågor. Det går ofta att spara pengar om man gör rätt från början eftersom man då slipper göra onödiga misstag. Ta hjälp av vår omfattande kompetens inom affärsjuridik. 
Vi kan hjälpa till med de vanligast förekommande frågorna, och behöver du specialistråd så kopplar vi in någon som har specialkompetens.

Lönehantering och personal

Löne- och personalfrågor är styrda av komplexa regelverk som kan vara svåra att förstå sig på. Det innebär att det kan få stora konsekvenser att göra fel. Vi kan hjälpa till med allt som har med personal att göra. Kanske vill du bara ha hjälp med att upprätta lönerna för din personal, kanske har du frågor om löneväxling eller pension.
Vill du ha hjälp med all löpande personaladministration i din verksamhet, så ordnar vi det också.

Konsultation

Som auktoriserade redovisningskonsulter med många års egen operativ erfarenhet av företagande, har vi bra möjligheter att ge tips om hur du bäst ska hantera din verksamhet. Vi kan ge förslag på rationaliseringar och förbättringar i den dagliga verksamheten. Vi kan också hjälpa till med skattefrågor, samt se till att du betalar rätt skatt och inte får oväntade överraskningar.
Behöver du hjälp med andra frågor inom ekonomi, avtal eller företagande i allmänhet så kan vi hjälpa till med det också.

Skatterådgivning

Skatter är ett komplext och svårt område att förstå sig på. Befintliga reglerna ändras ibland, och det tillkommer nya regler hela tiden. Det ökar risken för att göra fel, vilket kan bli dyrt. Låt oss hjälpa dig med skattefrågorna och deklarationerna så slipper du oroa dig för felaktigt redovisad skatt och risken för skattetillägg.
Det är viktigt att planera sin verksamhet, så att t ex de möjligheter att mildra beskattningen av företagets vinstmedel som finns kan utnyttjas korrekt.
Vi hjälper dig också med din privata deklaration om du vill, samt med att maximera dina möjligheter till att ta utdelning från verksamheten, samt med övrig skatteplanering.

Kapitalanskaffning

Ibland behövs nytt kapital för att göra en investering eller för att genomföra ett förvärv. Ibland kanske nytt kapital behövs för att förstärka likviditeten. Ofta innebär detta att banken vill ha in material angående din verksamhet för att kunna göra en riskbedömning, innan ett lån kan beviljas. Kanske vill man också ha en budget för kommande år, samt en prognos framåt i tiden.
Vi pratar samma språk som banken. Det gör att vi har större möjligheter att lyckas med en kreditansökan.
Vi har många års erfarenhet från att upprätta affärsplaner, likviditetsbudgetar och riskanalyser. Att vi är en auktoriserad byrå underlättar också i kontakterna med kreditgivarna. De litar helt enkelt på oss och det material vi tar fram.

Bolagsbildning

Det är viktigt att välja rätt bolagsform utifrån ens egna förutsättningar och behov. Vi har lång operativ erfarenhet av olika bolagsformer, så vi kan ge dig råd om vad du borde välja med hänsyn till dina personliga förutsättningar och skattesituation.
Vill du ha hjälp med bolagsbildningen eller med kontakterna med Bolagsverket, så ordnar vi naturligtvis det.

Likvidation

Vill du avveckla ditt bolag i stället för att sälja det så hjälper vi till med det också. Det kan vara en lite omständlig procedur som kräver erfarenhet.
Vi har stor erfarenhet av likvidationsarbete och är utsedda av Bolagsverket till likvidator.