Om Kapita

Varje företag är unikt och har därmed unika behov. Vi vet att din verksamhet är viktig för dig. Kapita Redovisning AB kan erbjuda dig hjälp med allt du behöver för ditt företag. Det är inte bara redovisning vi är bra på. Vi har också lång och kvalificerad erfarenhet som företagsledare, ekonomichef, skatterådgivare och med arbete inom affärsjuridik. Vår erfarenhet innebär att du kan få hjälp med allt du behöver för din verksamhet. Det kan du spara mycket pengar på.

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter

Vad betyder det för dig? Det visar att vi är seriösa i vårt arbete. Vi har både den teoretiska och den praktiska kompetensen att hjälpa dig med allt du behöver för ditt företag.

Erfarenhet

Våra redovisningskonsulter har bred kunskap och lång erfarenhet om minst 10 år och är fullt kapabla till att ta ansvar för er bokföring. Vi har praktisk erfarenhet inom de flesta branscher, så fråga gärna oss om hjälp.

Personlig Service

Även fast vi arbetar digitalt så lägger vi stor vikt på personlig service. Ingenting går förlorat, utan ni får en personlig redovisningskonsult som hjälper er med det ni behöver, samt svarar på frågor när det behövs.

Tidsbesparande

Vi erbjuder ett pappersfritt alternativ där ni inte bokas upp på fysiska möten, utan allt sker digitalt. Den tid som tidigare lades på redovisning kan istället läggas på kärnverksamheten.

En auktoriserad redovisningskonsult hos Srf har en gedigen ekonomisk utbildning inom företagsekonomi, juridik och beskattningsrätt, samt dokumenterad praktisk erfarenhet inom redovisnings- eller revisionsbranschen. Konsulten har åtagit sig att uppfylla Srf konsulternas krav på kvalitet, dokumentation och arbetsrutiner. Vi har också åtagit oss att följa förbundets etiska regler, har en godkänd ansvarsförsäkring samt genomgår kontinuerlig utbildning inom t e x redovisning och skatt.

Vi kan hjälpa dig med allt du behöver för ditt företag

Vi har erfarenheten man kanske inte alltid har själv i företaget. Vi har de resurserna och kan erbjuda dig kvalificerad hjälp med allt du behöver. Det blir billigare för dig, och ofta med bättre resultat.